XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

b) Spółki jawne

Pozycja 1113451.
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2009-09-29 r.
[GL.X NS-REJ.KRS/15381/19/662]

Zamów bazę danych do kampanii marketingowej lub sprzedażowej

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza przedsiębiorstw komunikacji miejskiej i podmiejskiej

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 49.31.Z (Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski).

Liczba rekordów:
4 410

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza spółek jawnych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek jawnych zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS.

Liczba rekordów:
34 268

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2019.10.31 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki17.09.2019 R. ZMIENIONO: §10

Dział 2.

Rubryka 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

WYKREŚLIĆ

2.Sposób reprezentacji spółkiWSZYSCY WSPÓLNICY, PRZY CZYM SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH WSPÓLNIKÓW LUB JEDNEGO WSPÓLNIKA I PROKURENTA

WPISAĆ

2.Sposób reprezentacji spółkiSPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ WSPÓLNICY APOLINARY LAZAR I MARCIN LAZAR, PRZY CZYM KAŻADY Z NICH JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI.