XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 1113754.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2014-09-15 r.
[WR.VI NS-REJ.KRS/35441/19/493]

Zamów bazę danych do kampanii marketingowej lub sprzedażowej

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z miasta Wrocław

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w mieście Wrocław (woj. dolnośląskie).

Liczba rekordów:
124 243

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm handlujących nieruchomościami

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 68.10.Z (Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek).

Liczba rekordów:
13 652

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2019.10.31 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści:

Dział 5.

Rubryka 1. Kurator

WPISAĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaCHEŁMICKI
2.ImionaMACIEJ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Podstawa powołania kuratora i zakres jego działania20.09.2019 R., POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO SYGN.36914/18/306 NA PODSTAWIE ART. 42 KC, USTANOWIĆ DLA SPÓŁKI AG ESTATE SP. Z O.O. (NR KRS 0000519269) KURATORA W OSOBIE RADCY PRAWNEGO MACIEJA CHEŁMICKIEGO, CELEM PODJĘCIA DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO POWOŁANIA ORGANÓW SPÓŁKI LUB, W RAZIE POTRZEBY, PODJĘCIA CZYNNOŚCI ZMIERZAJĄCYCH DO LIKWIDACJI SPÓŁKI ORAZ DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W TOCZĄCYM SIĘ PRZECIWKO SPÓŁCE POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM, RÓWNIEŻ W ZAKRESIE EGZEKUCJI Z NIERUCHOMOŚCI ZA NR KW CZ1M/00083203/0, W TYM DO PODEJMOWANIA ZA STRONĘ WSZELKICH CZYNNOŚCI MATERIALNYCH ORAZ PROCESOWYCH PRZED WSZYSTKIMI INSTANCJAMI I SĄDEM NAJWYŻSZYM.
6.Data powołania kuratora20.09.2019
7.Data, do której kurator ma działać20.09.2020