XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 1114596.
KRS 0000468866, REGON 302477286, NIP 7792414613
SYSTEM, SYSTEM, wpis do rejestru: 2013-07-09 r.
[RDF/180648/19/295]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

W dniu 2019.10.31 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 15 następującej treści:

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności spółki lub wzmianka o złożeniu rocznego merytorycznego sprawozdania z działalności organizacji pożytku publicznegoOD 01.01.2017 DO 31.12.2017