I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 61945.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-07-12 r.
[BMSiG-61887/2019]

Zamów bazę danych do kampanii marketingowej lub sprzedażowej

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS.

Liczba rekordów:
413 437

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z miasta Warszawa

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w mieście Warszawa (woj. mazowieckie).

Liczba rekordów:
431 561

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Likwidator "Centrum Handlowe Polska Obiekt 6" - Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie przy ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa, KRS 122400 ("Spółka"), na podst. art. 279 KSH zawiadamia, że dn., 6.11.2019 r. NZW Spółki podjęło uchwałę o rozwiązaniu Spółki i otwarciu jej likwidacji (Rep. A nr 6524/2019, notariusz Łucja Kalisz).

Mając na uwadze powyższe, wzywa się wierzycieli do zgłoszenia wierzytelności na adres siedziby Spółki w terminie 3 miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia.

Likwidator
Agnieszka Popko