I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 61950.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2006-06-29 r.
[BMSiG-61892/2019]

Zamów bazę danych do kampanii marketingowej lub sprzedażowej

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z województwa mazowieckiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w województwie mazowieckim.

Liczba rekordów:
1 047 096

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z miasta Warszawa

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w mieście Warszawa (woj. mazowieckie).

Liczba rekordów:
431 561

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Likwidator Alces Investments Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa, KRS 259165 ("Spółka"), na podst. art. 279 KSH zawiadamia, że dn. 6.11.2019 r. NZW Spółki podjęło uchwałę o rozwiązaniu Spółki i otwarciu jej likwidacji (Rep. A nr 6520/2019, notariusz Łucja Kalisz).

Mając na uwadze powyższe, wzywa się wierzycieli do zgłoszenia wierzytelności na adres siedziby Spółki w terminie 3 miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia.

Likwidator
Agnieszka Popko