Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych w latach 2017-2019

Postępowania upadłościowe. Raport 2020

Postępowania upadłościowe. Raport 2020 to pierwsze wydanie naszej cyklicznej publikacji dotyczącej postępowań upadłościowych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze, przygotowanej na podstawie Listy upadłości firm i upadłości konsumenckiej.

W raporcie znajdziesz:

  • Analizę postępowań upadłościowych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i upadłości konsumenckich w latach 2017-2019
  • Listę największych bankructw w polskim biznesie w 2019 r.
  • Profile niewypłacalnych dłużników
  • Informacje o aktywności sędziów i syndyków w postępowaniach upadłościowych

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 61950.
KRS 0000259165, REGON 140603164, NIP 7010028104
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2006-06-29 r.
[BMSiG-61892/2019]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Alces Investments sp. z o.o. w likwidacji sprawozdanie finansowe

Likwidator Alces Investments Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa, KRS 259165 ("Spółka"), na podst. art. 279 KSH zawiadamia, że dn. 6.11.2019 r. NZW Spółki podjęło uchwałę o rozwiązaniu Spółki i otwarciu jej likwidacji (Rep. A nr 6520/2019, notariusz Łucja Kalisz).

Mając na uwadze powyższe, wzywa się wierzycieli do zgłoszenia wierzytelności na adres siedziby Spółki w terminie 3 miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia.

Likwidator
Agnieszka Popko