III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

9. Inne

Pozycja 62089.
SĄD REJONOWY W KIELCACH, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, SEKCJA DO SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, sygnatura akt: V GUp 231/19
[BMSiG-61882/2019]

Otrzymuj powiadomienia e-mailowe o przetargach na sprzedaż nieruchomości

Subskrybuj ogłoszenia syndyków o przetargach na sprzedaż nieruchomości w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Codziennie możesz otrzymywać powiadomienia e-mailowe dotyczące nieruchomości:

  • z całej Polski,
  • z wybranych województw,
  • z ksiągą wieczystą prowadzoną we wskazanych sądach rejonowych.

Więcej informacji: Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości

Sygn. akt V GUp 231/19

Syndyk masy upadłości Alicji Bełtowskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 231/19), ogłasza, że w dniu 15.11.2019 r. został przekazany Sędziemu komisarzowi i złożony do akt postępowania upadłościowego toczącego się w Sądzie Rejonowym w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44 operat szacunkowy, stanowiący opis i oszacowanie wartości rynkowej oraz wartości dla wymuszonej sprzedaży, udziału w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości stanowiącej działki nr 887, 1038, 1104, zlokalizowane w miejscowości Gnieździska (gmina Łopuszno), o powierzchni łącznej 1,4400 ha, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy we Włoszczowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, Księga Wieczysta o numerze KI1W/00030903/5.

Zgodnie z art. 319 ust. 5 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498) w terminie tygodnia od dnia publikacji obwieszczenia przysługuje prawo wniesienia zarzutów na opis i oszacowanie do Sędziego komisarza.