V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Pozycja 62208.
SĄD REJONOWY POZNAŃ-GRUNWALD I JEŻYCE W POZNANIU, IX WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: IX Ns 548/18
[BMSiG-61784/2019]

W Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, IX Wydziale Cywilnym, toczy się sprawa IX Ns 548/18 z wniosku Banku Polska Kasa Opieki SA z siedzibą w Poznaniu o stwierdzenie nabycia spadku po Wiesławie Radzkim, zmarłym 21.12.2016 r. w Poznaniu, ostatnio stale zamieszkałym w Poznaniu. Sąd wzywa wszystkich spadkobierców (ustawowych, testamentowych) po...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!