V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Pozycja 62209.
SĄD REJONOWY W ŚREMIE, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 28/19, I Ns 29/19
[BMSiG-61857/2019]

W Sądzie Rejonowym w Śremie, I Wydziale Cywilnym, w sprawie o sygn. akt I Ns 28/19 (poprzednio I Ns 29/19) toczy się postępowanie z wniosku Lucyny Błaszczyk, o otwarcie i ogłoszenie testamentu i o stwierdzenie nabycia spadku po Halinie Bujarek, zm. 30.12.2018 r. w miejscowości Psarskie, córce Bogumiła i Marii, ostatnio stale zamieszkałej w miejscowości Psarskie.

Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania ogłoszenia zgłosili się do Sądu i udowodnili swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.