IX. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Pozycja 62239.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-06-21 r., sygnatura akt: XXIII Gz 751/19, XVIII GRp 4/19
[BMSiG-61792/2019]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Uzyskaj dostęp do listy w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającej przetworzone dane z ogłoszeń upadłościowych i restrukturyzacyjnych, publikowanych codziennie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w tym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji: Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

OBWIESZCZENIE O UZUPEŁNIENIU POSTANOWIENIA
O ZATWIERDZENIU UKŁADU CZĘŚCIOWEGO

Podaje się do publicznej wiadomości, że Sąd Okręgowy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy, postanowieniem z dnia 19 listopada 2019 r. wydanym w sprawie o sygn. akt XXIII Gz 751/19 w przyspieszonym postępowaniu układowym RUCH spółki akcyjnej w restrukturyzacji w Warszawie (sygn. akt XVIII GRp 4/19), postanowił uzupełnić sentencję postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2019 r., sygn. akt XXIII Gz 751/19, w ten sposób, że po słowach: "Ruch spółki akcyjnej w restrukturyzacji" dodać słowa: "z udziałem wierzycieli:

1. Ringier Axel Springer Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS nr: 000420780, NIP nr: 5272677009);

2. Wydawnictwo Bauer spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (KRS nr: 0000413132, NIP nr: 5272644323);

3. Agora spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS nr: 0000059944, NIP nr: 5260305644);

4. Edipresse Polska spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS nr: 0000111462, NIP nr: 0000111462);

5. ZPR Media spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS nr: 0000291159, NIP nr: 5260008745);

6. Infor Biznes spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS nr: 0000307225, NIP nr: 5272575823);

7. Polska Press spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS nr: 0000002408, NIP nr: 5220103609);

8. Burda Media Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS nr: 0000574730, NIP nr: 8971411483);

9. Agencja Wydawnicza "Technopol" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie (KRS nr: 0000217315, NIP nr: 5730105174);

10. Wydawnictwo WESTA DRUK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (KRS nr: 0000205389, NIP nr: 1231020701);

11. Gremi Media spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS nr: 0000660475, NIP nr: 5220103673);

12. PANINI s.p.a (spółka prawa włoskiego, numer w rejestrze przedsiębiorców: 02379271204);

13. Polityka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo - akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS nr: 0000445981, NIP nr: 7010363179);

14. Egmont Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS nr: 0000037991, NIP nr: 5260207752);

15. Beata Oraczewska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: AGENCJA PROMOCYJNA "KOMFORT MARKET" Beata Oraczewska (NIP nr: 8130014051);

16. Marquard Media Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS nr: 0000004199, NIP nr: 5220059682);

17. De Agostini Publishing Italia s.p.a. (spółka prawa włoskiego, numer w rejestrze przedsiębiorców: 01398410066);

18. SPES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS nr: 0000070894, NIP nr: 9521483715);

19. TIME spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS nr: 0000295857, NIP nr: 5261004620);

20. Orle Pióro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS nr: 0000279301, NIP nr: 7010063425);

21. Rozrywka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS nr: 0000325325, NIP nr: 7010175325);

22. Motor Presse Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (KRS nr: 0000151026, NIP nr: 8990026326);

23. Wolters Kluwer Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS nr: 0000709879, NIP nr: 5830018931);

24. Hachette Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS nr: 0000038090, NIP nr: 5211017253);

25. Media Senice Zawada spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS nr: 0000027679 NIP nr: 1130094477)".

W związku z powyższym, pełna treść prawomocnego postanowienia o zatwierdzeniu układu brzmi:

Sąd Okręgowy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy, postanowieniem z dnia 27 sierpnia 2019 r., wydanym w sprawie XXIII Gz 751/19 po rozpoznaniu zażalenia na postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie z dnia 29 maja 2019 r., sygn. akt XVIII GRp 4/19, postanowił zmienić zaskarżone postanowienie i zatwierdzić układ częściowy Ruch spółki akcyjnej w restrukturyzacji z udziałem wierzycieli:

1. Ringier Axel Springer Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS nr: 000420780, NIP nr: 5272677009);

2. Wydawnictwo Bauer spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (KRS nr: 0000413132, NIP nr: 5272644323);

3. Agora spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS nr: 0000059944, NIP nr: 5260305644);

4. Edipresse Polska spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS nr: 0000111462, NIP nr: 0000111462);

5. ZPR Media spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS nr: 0000291159, NIP nr: 5260008745);

6. Infor Biznes spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS nr: 0000307225, NIP nr: 5272575823);

7. Polska Press spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS nr: 0000002408, NIP nr: 5220103609);

8. Burda Media Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS nr: 0000574730, NIP nr: 8971411483);

9. Agencja Wydawnicza "Technopol" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie (KRS nr: 0000217315, NIP nr: 5730105174);

10. Wydawnictwo WESTA DRUK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (KRS nr: 0000205389, NIP nr: 1231020701);

11. Gremi Media spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS nr: 0000660475, NIP nr: 5220103673);

12. PANINI s.p.a (spółka prawa włoskiego, numer w rejestrze przedsiębiorców: 02379271204);

13. Polityka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS nr: 0000445981, NIP nr: 7010363179);

14. Egmont Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS nr: 0000037991, NIP nr: 5260207752);

15. Beata Oraczewska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: AGENCJA PROMOCYJNA "KOMFORT MARKET" Beata Oraczewska (NIP nr: 8130014051);

16. Marquard Media Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS nr: 0000004199, NIP nr: 5220059682);

17. De Agostini Publishing Italia s.p.a. (spółka prawa włoskiego, numer w rejestrze przedsiębiorców: 01398410066);

18. SPES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS nr: 0000070894, NIP nr: 9521483715);

19. TIME spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS nr: 0000295857, NIP nr: 5261004620);

20. Orle Pióro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS nr: 0000279301, NIP nr: 7010063425);

21. Rozrywka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS nr: 0000325325, NIP nr: 7010175325);

22. Motor Presse Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (KRS nr: 0000151026, NIP nr: 8990026326);

23. Wolters Kluwer Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS nr: 0000709879, NIP nr: 5830018931);

24. Hachette Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS nr: 0000038090, NIP nr: 5211017253);

25. Media Senice Zawada spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS nr: 0000027679 NIP nr: 1130094477)

zawarty na Zgromadzeniu Wierzycieli w dniu 15 kwietnia 2019 r., w którym dłużnik przedstawił następujące propozycje układowe:

1. układ częściowy na nowo określa terminy i sposób wykonania wierzytelności układowych.
2. wierzyciele objęci układem częściowym (dalej: "Układ 1") w ramach przyspieszonego postępowania układowego spółki "RUCH" S.A. w restrukturyzacji mającego na celu zawarcie układu częściowego toczące się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pod sygn. akt XVIII GRp 4/19 (dalej: "PPU 1") zostaną zaspokojeni w następujący sposób:
2.1. zapłata 15% (słownie: piętnastu procent) wierzytelności głównej oraz 15% (słownie: piętnastu procent) odsetek umownych, odsetek ustawowych za opóźnienie oraz odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych w zapłacie wierzytelności objętych układem częściowym w ramach PPU 1 za okres do dnia poprzedzającego dzień otwarcia PPU 1 (włącznie), z zastrzeżeniem pkt 2.2 oraz 2.3. poniżej, w sposób, o którym mowa w pkt 2.4. poniżej;
2.2. umorzenie 85% (słownie: osiemdziesięciu pięciu procent) wierzytelności głównej oraz 85% (słownie: osiemdziesięciu pięciu procent) odsetek umownych, odsetek ustawowych za opóźnienie oraz odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych w zapłacie wierzytelności objętych układem częściowym w ramach PPU 1 za okres do dnia poprzedzającego dzień otwarcia PPU 1 (włącznie);
2.3. umorzenie 100% (słownie: stu procent) odsetek umownych, odsetek ustawowych za opóźnienie oraz odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych w zapłacie wierzytelności objętych układem częściowym w ramach PPU 1 za okres od dnia otwarcia PPU 1 (włącznie), oraz inne należności uboczne należne od wierzytelności objętych układem częściowym w ramach PPU 1, w tym koszty procesu, koszty egzekucyjne oraz koszty odzyskiwania należności;
2.4. zapłata, o której mowa w pkt 2.1. powyżej, nastąpi jednorazowo w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni roboczych (rozumianych jako dni, w których otwarte są banki detaliczne w Polsce w pełnym wymiarze, inne niż sobota i niedziela, oraz niebędące dniami ustawowo wolnymi od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 90 ze zm.) liczonych od zdarzenia, które nastąpi jako ostatnie: (i) uprawomocnienia się postanowienia/postanowień w przedmiocie zatwierdzenia Układu 1 lub układu częściowego zawartego w ramach przyspieszonego postępowania układowego spółki "RUCH" S.A. w restrukturyzacji mającego na celu zawarcie układu częściowego toczącego się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pod sygn. akt XVIII GRp 4/19/19 oraz (ii) wydania przez organ antymonopolowy zgody na Transakcję, na rachunek powierniczy w rozumieniu art. 59 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2187); za wykonanie układu uważany będzie moment uznania środków pieniężnych na rachunku powierniczym w wysokości pozwalającej na zaspokojenie wierzycieli zgodnie z pkt 2.1. powyżej.
3. Jednocześnie Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. pełniący funkcję Nadzorcy Sądowego w PPU 1, wyraził zgodę, by to właśnie on wydał bankowi dyspozycje wypłaty środków z rachunku powierniczego na rzecz wierzycieli objętych PPU 1. 4. Przez "Transakcję" należy rozumieć transakcję, w wyniku której Polski Koncern Naftowy Orlen Spółka Akcyjna spełni świadczenie pieniężne na rzecz "RUCH" S.A. w restrukturyzacji w formie np. zapłaty ceny sprzedaży z tytułu nabycia przedsiębiorstwa "RUCH" S.A. w restrukturyzacji, wniesienia wkładu pieniężnego na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego "RUCH" S.A. w restrukturyzacji, uiszczenia ceny emisyjnej w związku z objęciem obligacji wyemitowanych przez "RUCH" S.A. w restrukturyzacji.