XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 1148940.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2004-01-29 r.
[KR.XI NS-REJ.KRS/34119/19/364]

Zamów bazę danych do kampanii marketingowej lub sprzedażowej

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z miasta Kraków

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w mieście Kraków (woj. małopolskie).

Liczba rekordów:
139 983

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza producentów wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 29.31.Z (Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych).

Liczba rekordów:
253

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2019.11.25 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 23 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki18.10.2019 R., REP. A NR 8459/2019, NOTARIUSZ DARIUSZ KLIMONDA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, NADANIE UMOWIE SPÓŁKI W CAŁOŚCI NOWEGO BRZMIENIA

Rubryka 7. Dane wspólników

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaELEKTRONIC COMPONENTS S.R.L.
5.Udziały posiadane przez wspólnika54 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 27000 PLN
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

WPISAĆ

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaBUCZEK
2.ImionaJAN Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika54 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 27000 PLN
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD

WYKREŚLIĆ

2.Sposób reprezentacji spółkiCZŁONKOWIE ZARZĄDU SAMODZIELNIE I JEDNOOSOBOWO, PRZY CZYM PRZY PODEJMOWANIU ZOBOWIĄZAŃ I DOKONYWANIU OPERACJI BANKOWYCH POWYŻEJ KWOTY STANOWIĄCEJ RÓWNOWARTOŚĆ 100.000,00 USD WYMAGANE JEST ZŁOŻENIE PODPISÓW ŁĄCZNIE PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA

WPISAĆ

2.Sposób reprezentacji spółkiDO SKŁADANIA OŚWIDCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ZARÓWNO W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY JAK I WIELOOSOBOWY, UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE. PRZY ZACIĄGANIU ZOBOWIAZAŃ, ROZPORZĄDZANIU PRAWEM I DOKONYWANIU OPERACJI BANKOWYCH POWYŻEJ KWOTY STANOWIACEJ JEDNORAZOWO RÓWNOWARTOŚĆ 500 000,00 ZŁ. WYMAGANE JEST REPREZENTOWANIE SPÓŁKI ŁĄCZNIE PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA LUB W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Rubryka 3. Prokurenci

WYKREŚLIĆ

1

1.NazwiskoCORTESI
2.ImionaLUCIANO Ikona RSS
4.Rodzaj prokuryODDZIELNA

WPISAĆ

2

1.NazwiskoBUCZEK
2.ImionaJAN Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)
4.Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

WPISAĆ

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy26 11 Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH

1

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET

2

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

3

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA

4

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy46 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO

5

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

6

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

7

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH

8

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

9

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy29 31 Z PRODUKCJA WYPOSAŻENIA ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH

WYKREŚLIĆ

10

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy31 61 MONTAŻ W POLSCE Z IMPORTOWANYCH CZĘŚCI I PODZESPOŁÓW OSPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO, A W SZCZEGÓLNOŚCI TAKIEGO JAK: ALARMY PRZECIWWŁAMANIOWE, ZAMKI ELEKTRONICZNE, URZĄDZENIA DO AUTOMATYCZNEGO OPUSZCZANIA SZYB SAMOCHODOWYCH, CZUJNIKI ITP. ORAZ AKCESORIÓW SAMOCHODOWYCH

11

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy31 61 Z PRODUKCJA W POLSCE OSPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO ORAZ AKCESORIÓW SAMOCHODOWYCH

12

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy31 62 B WYKONYWANIE USŁUG ZWIĄZANYCH Z MONTAŻEM URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I AKCESORIÓW SAMOCHODOWYCH ORAZ KONSERWACJA I NAPRAWA TAKIEGO SPRZĘTU

13

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy73 10 G PROWADZENIE PRAC PROJEKTOWO-BADAWCZYCH W ZAKRESIE OSPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I AKCESORIÓW SAMOCHODOWYCH

14

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy50 3 PROWADZENIE ZBYTU WŁASNYCH WYROBÓW NA TERENIE KRAJU

15

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy50 3 EKSPORT WŁASNYCH WYROBÓW ZA GRANICĘ

16

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy51 HANDEL HURTOWY IMPORTOWANYMI TOWARAMI KONSUMPCYJNYMI

17

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy52 HANDEL DETALICZNY IMPORTOWANYMI ARTYKUŁAMI SPOŻYWCZYMI I PRZEMYSŁOWYMI

18

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy51 HANDEL HURTOWY KRAJOWYMI ARTYKUŁAMI SPOŻYWCZYMI I PRZEMYSŁOWYMI W ZAKRESIE NIEWYMAGAJĄCYCM KONCESJI

19

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy52 HANDEL DETALICZNY KRAJOWYMI ARTYKUŁAMI SPOŻYWCZYMI I PRZEMYSŁOWYMI W ZAKRESIE NIEWYMAGAJĄCYCM KONCESJI

20

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy50 20 A USŁUGI MOTORYZACYJNE

21

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy55 USŁUGI GASTRONOMICZNE

22

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy55 1 USŁUGI HOTELARSKIE

23

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy50 1 HANDEL SAMOCHODAMI NOWYMI I UŻYWANYMI

24

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy34 3 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW MOTORYZACYJNYCH

25

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy52 63 Z AKWIZYCJA

26

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy74 40 Z PROWADZENIE USŁUG REKLAMOWYCH

27

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy74 1 PROWADZENIE USŁUG KONSULTINGOWYCH

28

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy74 1 PROWADZENIE USŁUG MARKETINGOWYCH

29

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy60 2 PROWADZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH

30

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy70 HANDEL I POŚREDNICTWO W ZAKRESIE OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI (PO UZYSKANIU STOSOWNEGO ZEZWOLENIA)

31

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy74 1 DORADZTWO GOSPODARCZE