III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 5972.
SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: VII GU 228/18 "of", VII GUp 7/19 "of"
[BMSiG-5502/2019]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Uzyskaj dostęp do listy w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającej przetworzone dane z ogłoszeń upadłościowych i restrukturyzacyjnych, publikowanych codziennie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w tym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji: Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, informuje, że postanowieniem z dnia 16 stycznia 2019 r. - sygn. akt. VII GU 228/18 "of": 1. ogłosił upadłość Zofii Krystyny Szulczyk, numer PESEL (informacja ukryta) , zamieszkałej przy (informacja ukryta), Świdwin, 2. określił, że upadła jest osobą nieprowadzącą...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!