Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2018-2020

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W raporcie znajdziesz:

  • analizę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i konsumentów w latach 2018-2020
  • listę największych bankructw i restrukturyzacji w polskim biznesie w 2020 r.
  • profile niewypłacalnych dłużników
  • informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może już być nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

g) Spółki akcyjne

Pozycja 1184976.
KRS 0000197596, REGON 015668195, NIP 5262748966
SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2004-03-03 r.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/44074/19/191]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA sprawozdanie finansowe

W dniu 2019.12.14 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 99 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 4. Informacje o statucie

WPISAĆ

1

1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu spółkiAKT NOTARIALNY Z DNIA 29.11.2019 R., REPERTORIUM A NR 7016/2019, NOTARIUSZ BARBARA WRÓBLEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARASZAWIE; ZMIANA: § 5 UST 4, § 10 UST. 2 PKT 1, § 14 UST. 3 I 4, § 15 UST. 1 WPROWADZENIE DO WYLICZENIA, § 15 UST. 1 PKT 3, 7, 12, 13, § 16, § 17 UST. 6 PKT 2 I 3, § 17 UST. 7, § 18 UST. 3 I 4, § 19, § 20 UST. 1,§ 22UST. 1 PKT 7, 11 I 12, §22 UST. 2 PKT 4, 6, 10 I 11, § 22 UST. 5, § 23 UST. 4, 7 I 8, § 24 UST. 1, § 29 UST. 1, § 31, § 39 UST. 2 PKT 8, 16, 19, 20, 22, 24, 29 I 30, § 43 PKT 4; UCHYLENIE: § 8 UST. 5, § 23 UST. 12, § 39 UST. 2 PKT 2, § 46 UST. 5; DODANIE: § 10 UST. 2 PKT 8, § 15 UST. 1 PKT 17A, § 22 UST. 1 PKT 12A12C, § 22 UST. 2A, § 46 UST. 8;