V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Pozycja 6482.
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, II WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: II Ns 1249/17
[BMSiG-5915/2019]

W Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, w II Wydziale Cywilnym, toczy się pod sygnaturą akt II Ns 1249/17 postępowanie z wniosku Miasta Katowice o stwierdzenie nabycia spadku po Stefanie Morawiec, synu Augusta i Marii, zmarłym w dniu 26 sierpnia 2013 roku w Katowicach, ostatnio stale zamieszkałym w Katowicach. Wzywa się spadkobierców ww. zmarłego, aby...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!