I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 7084.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-08-23 r.
Pozycja 7084.
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2013-12-18 r.
[BMSiG-6477/2019]

Na podstawie art. 508 Kodeksu spółek handlowych ("KSH") ELIT Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, numer KRS 0000034198 ("ELIT Polska"), jako spółka przejmująca, ogłasza, że na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, sygn. akt KR.XI NS-REJ. KRS 37062/18/271, w dniu 28.12.2018 r. zostało...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!