I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 7092.
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2013-12-10 r.
[BMSiG-6594/2019]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm handlujących nieruchomościami

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 68.10.Z (Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek).

Liczba rekordów:
13 652

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z województwa podkarpackiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w województwie podkarpackim.

Liczba rekordów:
326 171

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Zarząd Spółki PROGRESS PLUS Sp. z o.o. w Dębicy informuje, że uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 14 stycznia 2019 r. dokonano obniżenia kapitału zakładowego o kwotę 2.288.800,00 zł, tj. do kwoty 5.000,00 zł, przez umorzenie 45.776 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy. Informując o powyższym, Zarząd wzywa...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!