III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

6. Postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego

Pozycja 7207.
SĄD REJONOWY WE WŁOCŁAWKU, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GUp 16/16
[BMSiG-6579/2019]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej!

W ramach usługi Lista upadłości udostępniamy codziennie listę w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającą przetworzone dane z ogłoszeń opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji:

Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy we Włocławku ogłasza, że w postępowaniu upadłościowym upadłego Tomasza Podgórskiego jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, nr PESEL (informacja ukryta) , obejmującym likwidację jego majątku, sygn. akt V GUp 16/16, wydał w dniu 10 października 2018 roku postanowienie o ustaleniu planu spłat wierzycieli...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!