V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Pozycja 7332.
SĄD REJONOWY DLA WARSZAWY-ŚRÓDMIEŚCIA W WARSZAWIE, VI WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: VI Ns 664/18
[BMSiG-6530/2019]

Przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, VI Wydział Cywilny, pod sygnaturą akt VI Ns 664/18 toczy się z wniosku Kazimierza Witasiaka postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Henryce Helenie Witasiak, zmarłej 11 maja 2018 roku w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy al. Solidarności 72A m. 22. Sąd wzywa wszystkich...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!