V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Pozycja 7333.
SĄD REJONOWY DLA WARSZAWY-ŚRÓDMIEŚCIA W WARSZAWIE, VI WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: VI Ns 575/18
[BMSiG-6557/2019]

Przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, VI Wydział Cywilny, pod sygnaturą akt VI Ns 575/18 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Mariannie Beduńskiej, córce Kazimierza i Stanisławy, zmarłej w dniu 4 września 2018 roku w Wołominie, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. Kopernika 8/18 m. 70. Sąd wzywa...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!