Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może już być nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 8509.
KRS 0000332821, REGON 021021589, NIP 8831826971
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2009-07-03 r.
[BMSiG-7955/2019]

Zamów bazę danych do kampanii marketingowej lub sprzedażowej

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z województwa dolnośląskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w województwie dolnośląskim.

Liczba rekordów:
432 282

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza salonów z samochodami osobowymi i auto-komisów

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 45.11.Z (Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek).

Liczba rekordów:
30 708

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Likwidator Spółki RHYNE ROCK POLAND Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Jeleniowie, informuje, że Zgromadzenie Wspólników Spółki RHYNE ROCK POLAND Spółka z o.o. z siedzibą w Jeleniowie w dniu 28 grudnia 2018 r. podjęło uchwałę o rozwiązaniu Spółki. Tym samym z dniem 28 grudnia 2018 r. otwarto likwidację Spółki.

Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania ich wierzytelności w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia. Zgłoszeń dokonywać należy na adres Spółki.