Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może już być nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 73280.
KRS 0000459712, REGON 260699808, NIP 6572910479
SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2013-06-03 r.
[KI.X NS-REJ.KRS/243/19/717]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Recco sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

W dniu 2019.02.11 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 18 następującej treści:

Dział 6.

Rubryka 4. Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu

WPISAĆ

1

1.Określenie okolicznościPRZEJĘCIE PRZEZ INNĄ SPÓŁKĘ
2.Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia oraz informacje o uchwale28.12.2018 R. - UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW 3KRZEMIONKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ RECCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ O POŁĄCZENIU PRZEZ PRZEJĘCIE TJ. PRZEJĘCIE PRZEZ 3KRZEMIONKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MAJĄTKU RECCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ZAMIAN ZA UDZIAŁY, KTÓRE 3KRZEMIONKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WYDA WSPÓLNIKOM RECCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.