XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

d) Spółki komandytowe

Pozycja 78094.
SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2018-05-09 r.
[TO.VII NS-REJ.KRS/645/19/923]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza restauracji, kawiarni, barów, pizzerii i lodziarni

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 56.10.A (Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne).

Liczba rekordów:
56 680

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z miasta Toruń

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w mieście Toruń (woj. kujawsko-pomorskie).

Liczba rekordów:
27 137

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2019.02.15 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki11.01.2019R., REP. A NR 128/2019, NOTARIUSZ ALEKSANDRA RADZIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA ALEKSANDRA RADZIŃSKA NOTARIUSZ, UL. SZEROKA 7, 87-100 TORUŃ, ZMIENIONO: § 6 UST. 2, § 6 UST. 3, § 6 UST. 4, § 9 UST. 3.

Rubryka 7. Dane wspólników

1

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKOWALCZYK
2.ImionaMACIEJ JAN Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

WYKREŚLIĆ

11.Wartość wkładu umówionego45.000,00 ZŁ

WPISAĆ

11.Wartość wkładu umówionego55.000,00 ZŁ

WYKREŚLIĆ

12.Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężnyNIE

WPISAĆ

12.Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężnyNIE

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKURAS
2.ImionaMACIEJ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskimNIE
8.Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnychNIE
9.Informacja, czy wspólnik jest komandytariuszemTAK
10.Wysokość sumy komandytowej30.000,00 ZŁ
11.Wartość wkładu umówionego185.000,00 ZŁ
12.Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężnyNIE

Podrubryka 1.

1

1.Wartość wkładu wniesionego40.000,00 ZŁ
2.Zaznaczenie okoliczności, czy jest to wkład niepieniężnyNIE