V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Pozycja 13809.
SĄD REJONOWY W GOSTYNINIE, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 375/18
[BMSiG-13055/2019]

Przed Sądem Rejonowym w Gostyninie, Wydział I Cywilny, pod sygn. akt I Ns 375/18 toczy się postępowanie z wniosku Jana Markiewicza i Lecha Markiewicza o stwierdzenie nabycia spadku po Salomei Markiewicz z domu Baranowskiej, zmarłej dnia 5.10.2018 roku we Włocławku. Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!