III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 1432.
SĄD REJONOWY W PŁOCKU, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GU 255/18
[BMSiG-948/2019]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej!

W ramach usługi Lista upadłości udostępniamy codziennie listę w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającą przetworzone dane z ogłoszeń opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji:

Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 19 grudnia 2018 r., sygn. akt V GU 255/18, ogłosił upadłość Beaty Kozłowskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL (informacja ukryta) , zamieszkałej: w Mańkowie 65, 09-411 Stara Biała. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kowalskiej...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!