III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Pozycja 1475.
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY, sygnatura akt: VI GUp 166/17/KK
[BMSiG-738/2019]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej!

W ramach usługi Lista upadłości udostępniamy codziennie listę w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającą przetworzone dane z ogłoszeń opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji:

Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego DARIUSZA DZIEPAK, nr ewidencyjny 75030201419, nieprowadzącego działalności gospodarczej, zam. przy ul. Adm. Unruga 47D/8, 81-181 Gdynia, w postępowaniu upadłościowym toczącym się przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy, oznaczonym sygn. akt VI GUp 166/17/KK, ogłasza, że 14...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!