III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

9. Inne

Pozycja 19901.
SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: XII GUp 41/16
[BMSiG-19392/2019]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej!

W ramach usługi Lista upadłości udostępniamy codziennie listę w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającą przetworzone dane z ogłoszeń opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji:

Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 1 kwietnia 2019 roku w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Moniki Dworakowskiej, sygn. akt XII GUp 41/16 - zmieniono postanowienie Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie z dnia...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!