V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Pozycja 19989.
SĄD REJONOWY W PRUSZKOWIE, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 316/18
[BMSiG-19395/2019]

W Sądzie Rejonowym w Pruszkowie, I Wydział Cywilny, pod sygnaturą akt I Ns 316/18, toczy się postępowanie z wniosku Getin Noble Banku S.A. o stwierdzenie nabycia spadku po Krystynie Jankiewicz, zmarłej w dniu 25 marca 2016 roku w Pruszkowie, ostatnio stale zamieszkałej w Pruszkowie. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu 3 miesięcy od dnia ukazania...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!