Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może już być nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 23606.
KRS 0000541242, REGON 360659734, NIP 6762484034
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2015-01-30 r.
[BMSiG-23198/2019]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Igloo International sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

IGLOO INTERNATIONAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Starym Wiśniczu, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000541242, działając na podstawie art. 179 § 2 k.s.h. oraz uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 14 marca 2019 r., ogłasza zamiar zwrotu dopłat w kwocie 294 003,64 zł wspólnikom Spółki....

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!