Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może już być nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 23614.
KRS 0000460718, REGON 321373178, NIP 7651689963
SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2013-04-30 r.
[BMSiG-23148/2019]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Szukamlekarzy sp. z o.o. w likwidacji sprawozdanie finansowe

Likwidator "SzukamLekarzy" sp. z o.o. zawiadamia, że w dn. 31.03.2019 r. Zgromadzenie Wspólników S-ki podjęło uchwałę o jej rozwiązaniu i otwarciu likwidacji. Na podstawie art. 279 KSH wzywa się wierzycieli S-ki do zgłaszania wierzytelności w terminie 3 miesięcy od dnia publikacji...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!