XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

b) Spółki jawne

Pozycja 270766.
KRS 0000384107, REGON 320991780, NIP 4990635193
SYSTEM, SYSTEM, wpis do rejestru: 2011-04-19 r.
[RDF/110160/19/480]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Laguna R. Bober sp.j. sprawozdanie finansowe

W dniu 2019.04.30 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 13 następującej treści:

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 30.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.2018