XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

d) Spółki komandytowe

Pozycja 271841.
KRS 0000698079, REGON 368437281, NIP 5482686894
SYSTEM, SYSTEM, wpis do rejestru: 2017-10-04 r.
[RDF/109932/19/776]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Janeczka sp. z o.o. sp.k. sprawozdanie finansowe

W dniu 2019.04.30 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści:

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowegoOD 04.10.2017 DO 31.12.2018