XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 272636.
KRS 0000530139, REGON 123231052, NIP 7343528394
SYSTEM, SYSTEM, wpis do rejestru: 2014-11-13 r.
[RDF/110034/19/989]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Abe sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

W dniu 2019.04.30 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści:

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowegoOD 01.01.2018 DO 31.12.2018