XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 273769.
KRS 0000238463, REGON 140158586, NIP 5272473086
SYSTEM, SYSTEM, wpis do rejestru: 2005-07-22 r.
[RDF/110320/19/822]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: "E.E. Consulting" sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

W dniu 2019.05.02 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 20 następującej treści:

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 02.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.2018