XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 273963.
KRS 0000248239, REGON 240245603, NIP 9372473679
SYSTEM, SYSTEM, wpis do rejestru: 2005-12-29 r.
[RDF/110346/19/747]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: "Epl-Polska" sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

W dniu 2019.05.03 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 23 następującej treści:

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 03.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.2018