III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 24826.
SĄD REJONOWY W TORUNIU, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GU 15/19, V GUp 57/19
[BMSiG-24475/2019]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej!

W ramach usługi Lista upadłości udostępniamy codziennie listę w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającą przetworzone dane z ogłoszeń opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji:

Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie V GU 15/19 (V GUp 57/19) ogłoszona została upadłość dłużnika Adama Magdowskiego, zamieszkałego przy (informacja ukryta), 87-100 Toruń, numer PESEL (informacja ukryta) , osoby nie prowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika.
Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Asesora sądowego Dominika Nowickiego, urzędującego w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, (informacja ukryta), 87-100 Toruń.
Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Janusza Iwanickiego (nr licencji 713).

Wzywa wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Stwierdza, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym.