IX. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Pozycja 25029.
SĄD REJONOWY W RADOMIU, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GRp 2/18
[BMSiG-24285/2019]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej!

W ramach usługi Lista upadłości udostępniamy codziennie listę w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającą przetworzone dane z ogłoszeń opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji:

Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Postanowieniem z dnia 25 kwietnia 2019 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy w sprawie na zgromadzeniu wierzycieli sprawy: Szymona Garbarczyka w restrukturyzacji w przedmiocie głosowania nad układem postanawia stwierdzić przyjęcie układu Szymona Garbarczyka następującej treści: Grupa 1. Wierzytelności wierzycieli będących bankami w zakresie...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!