Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może już być nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

9. Inne

Pozycja 23052.
KRS 0000718853, REGON 160401858, NIP 1990107133
SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2018-02-15 r., sygnatura akt: V GUp 29/20
[BMSiG-22564/2020]

Otrzymuj powiadomienia e-mailowe o przetargach na sprzedaż nieruchomości

Subskrybuj ogłoszenia syndyków o przetargach na sprzedaż nieruchomości w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Codziennie możesz otrzymywać powiadomienia e-mailowe dotyczące nieruchomości:

  • z całej Polski,
  • z wybranych województw,
  • z księgą wieczystą prowadzoną we wskazanych sądach rejonowych.

Więcej informacji: Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości

ZAPROSZENIE SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI
VERTIGO SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI
Z SIEDZIBĄ W GOGOLINIE
(NIP 1990107133 , KRS 0000718853)
DO SKŁADANIA OFERT

Syndyk masy upadłości Vertigo Sp. z o.o. w upadłości ustanowiony w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, o sygn. akt V GUp 29/20, zaprasza do negocjacji warunków nabycia od masy upadłości lub objęcia w dzierżawę:

1. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Gogolinie, województwo opolskie, powiat krapkowicki, gmina Gogolin, przy Placu Benedyktyńskim 1, o powierzchni 0,4233 ha, stanowiącej działkę ewidencyjną o numerze 656/28 oraz 656/29 - inne tereny zabudowane, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich prowadzi Księgę Wieczystą pod numerem OP1S/00066026/6, oraz

2. własności budynku stanowiącego odrębną własność, posadowionego na nieruchomości wskazanej powyżej w punkcie 1; o następujących cechach:

a. budynek przystosowany do prowadzenia działalności hotelarskiej i gastronomicznej, składa się z 52 miejsc noclegowych (pokojów dwu i jednoosobowych oraz dwóch apartamentów), sali konferencyjnej na 100 osób, kręgielni, klubu nocnego, sali zabaw dla dzieci, restauracji na 70 osób, sali balowo-bankietowej na 250 osób, ogrodu zimowego, tarasu zielonego, rozbudowanego zaplecza kuchennego;

b. powierzchnia zabudowy 1.850 m2, kubatura 8.010 m3;

c. rok oddania do użytkowania: 2014;

d. budynek z pełnym wyposażeniem do prowadzenia działalności hotelarskiej i gastronomicznej.

Charakterystyka zaproszenia:

1. negocjacje prowadzone będą po zawarciu umowy o zachowaniu poufności i nie dłużej niż do dnia 19 czerwca 2020 r. Celem negocjacji będzie zapoznanie się przez inwestora z przeznaczonym do sprzedaży lub dzierżawy składnikiem masy upadłości i wypracowania warunków, na jakich byłby skłonny nabyć lub objąć w dzierżawę składnik masy upadłości;

2. inwestor zainteresowany nabyciem lub dzierżawą składnika masy upadłości powinien do dnia 19 czerwca 2020 r., do godz. 1600, w Biurze Syndyka Kubiczek Michalak Sokół Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, ul. Francuska 34, V. p., złożyć w zapieczętowanej kopercie adresowanej do Syndyka oświadczenie o zainteresowaniu nabyciem lub dzierżawą składników masy upadłości podając co najmniej:

a. w przypadku zainteresowania nabyciem: proponowaną cenę netto nabycia;

b. w przypadku zainteresowania dzierżawą: proponowaną miesięczną stawkę czynszu dzierżawnego netto oraz proponowany czas trwania dzierżawy.

Inwestor w obu przypadkach powinien również podać źródło pochodzenia środków, którymi ma zamiar pokryć cenę sprzedaży lub czynsz dzierżawny.

Wszelkie informacje na temat składnika masy upadłości objętego niniejszym ogłoszeniem, można uzyskać pod numerem telefonu: +48 32 308 0000 w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 800 do 1900, jak również drogą elektroniczną pod adresem: info@kubiczekm.com.
Dokumenty powiązane oraz zdjęcia przedstawiające składnik majątku masy upadłości dostępne są pod adresem: vertigo.kubiczekm.com

Pobierz raport o postępowaniach restrukturyzacyjnych w III kwartale 2020 r.

Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Analiza i omówienie postępowań restrukturyzacyjnych za III kwartał 2020 roku

Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Analiza i omówienie postępowań restrukturyzacyjnych za III kwartał 2020 roku to najnowszy raport firmy doradczej MGW CCG dotyczący postępowań restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze, przygotowany na podstawie danych pochodzących z Listy upadłości firm i upadłości konsumenckiej.

W raporcie znajdziesz:

  • Analizę postępowań restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw w III kwartale 2020 r.
  • Profile restrukturyzowanych podmiotów gospodarczych
  • Informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach