I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 30576.
KRS 0000481865, REGON 341446803, NIP 8792670771
SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2013-10-21 r.
[BMSiG-30691/2020]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: BE Good sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

Zarząd Spółki BE GOOD Sp. z o.o. w Górsku, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000481865 (dalej: Spółka), na podstawie art. 264 § 1 k.s.h. ogłasza, że w dniu 26.05.2020 r. Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwaliło obniżenie kapitału zakładowego z kwoty 10000 zł o kwotę 4950 zł do kwoty 5050 zł, poprzez dobrowolne umorzenie 99...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!