I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 30578.
KRS 0000398491, REGON 061338013, NIP 9223045501
SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2011-10-07 r.
[BMSiG-30659/2020]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: "Moskito.pl" sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

Zarząd Spółki MOSKITO.PL Sp. z o.o. w Wysokim, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000398491 (dalej: Spółka), na podstawie art. 264 § 1 k.s.h., ogłasza, że w dniu 2.06.2020 r. Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwaliło obniżenie kapitału zakładowego z kwoty 10000 zł o kwotę 4500 zł, do kwoty 5500 zł, poprzez dobrowolne umorzenie...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!