I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 30599.
KRS 0000344597, REGON 142086359, NIP 7010209627
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2009-12-16 r.
[BMSiG-30712/2020]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: T4T sp. z o.o. "w likwidacji sprawozdanie finansowe

Likwidatorzy spółki T4T Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie (kod 02-025) (informacja ukryta) lok. 28, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000344597, zawiadamiają, że w dniu 2.11.2017 r. podjęta została uchwała przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników o rozwiązaniu Spółki i otwarciu jej likwidacji. W związku z...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!