I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 30603.
KRS 0000048994, REGON 150022710, NIP 5730105300
SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-10-05 r.
[BMSiG-30587/2020]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: "Wigolen" SA sprawozdanie finansowe

Zarząd "WIGOLEN" SA z siedzibą w Częstochowie, KRS 0000048994, ogłasza o uzupełnieniu na wniosek akcjonariusza porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 6 lipca 2020 r., na godzinę 1000, w ten sposób, że dodaje się w punkcie 6 po literze k), literę l) o następującej treści: l) wyboru podmiotu prowadzącego rejestr...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!