III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

4. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Pozycja 30750.
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: VI GUp 78/18
[BMSiG-30583/2020]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Uzyskaj dostęp do listy w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającej przetworzone dane z ogłoszeń upadłościowych i restrukturyzacyjnych, publikowanych codziennie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w tym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji: Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

OBWIESZCZENIE

Syndyk masy upadłości w postępowaniu Moniki Sąpór (PESEL (informacja ukryta) ) oraz Arkadiusza Sąpór (PESEL (informacja ukryta) ), osób nieprowadzących działalności gospodarczej, zamieszkałych przy (informacja ukryta), 83-000 Juszkowo, informuje, że:

- w dniu 11 października 2019 r. został sporządzony i przekazany Sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Moniki Sąpór, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;

- w dniu 27 listopada 2019 r. został sporządzony i przekazany Sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Arkadiusza Sąpór, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Każdy zainteresowany, zgodnie z art. 349 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, może przeglądać wyżej wskazane ostateczne plany podziału w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, (informacja ukryta) w Gdańsku, w godzinach pracy Sądu, i może wnieść przeciwko planowi zarzuty w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.