III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

9. Inne

Pozycja 30755.
KRS 0000249007, REGON 100142458, NIP 9970105460
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2006-01-13 r., sygnatura akt: XIV GU 5/19
[BMSiG-30625/2020]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Uzyskaj dostęp do listy w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającej przetworzone dane z ogłoszeń upadłościowych i restrukturyzacyjnych, publikowanych codziennie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w tym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji: Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Sygn. akt XIV GU 5/19

OBWIESZCZENIE

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygnaturze akt XIV GU 5/19, postanowieniem z dnia 27 stycznia 2020 roku, oddalił na podstawie art. 13 ust. 1 Prawa upadłościowego (ustawa z dnia 28 lutego 2003 roku tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.) wniosek o ogłoszenie upadłości S.T.TRANS-SPED Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Łodzi (KRS nr 0000249007).