III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

9. Inne

Pozycja 30759.
SĄD REJONOWY W KIELCACH, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, SEKCJA DO SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, sygnatura akt: V GUp 91/18
[BMSiG-30507/2020]

Otrzymuj powiadomienia e-mailowe o przetargach na sprzedaż nieruchomości

Subskrybuj ogłoszenia syndyków o przetargach na sprzedaż nieruchomości w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Codziennie możesz otrzymywać powiadomienia e-mailowe dotyczące nieruchomości:

  • z całej Polski,
  • z wybranych województw,
  • z księgą wieczystą prowadzoną we wskazanych sądach rejonowych.

Więcej informacji: Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości

Sygn. akt V GUp 91/18 Syndyk masy upadłości Zofii Badury w upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia o sprzedaży z wolnej ręki nieograniczonego prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej na działce 1043 o powierzchni 0,37 ha, w Chrobrzu, w gminie Złota, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!