III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

9. Inne

Pozycja 30766.
KRS 0000068117, REGON 910500994, NIP 8880200674
SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-12-03 r., sygnatura akt: V GUp 5/09
[BMSiG-30361/2020]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Uzyskaj dostęp do listy w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającej przetworzone dane z ogłoszeń upadłościowych i restrukturyzacyjnych, publikowanych codziennie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w tym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji: Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Sędzia Komisarz masy upadłości Grupy Kapitałowej "DRUMET" Spółki Akcyjnej we Włocławku, w sprawie V GUp 5/09 informuje, że postanowieniem z dnia 10 czerwca 2020 roku odwołano z funkcji Sędziego Komisarza Sędziego Jerzego Rażewskiego, a wyznaczono Sędziego Komisarza w osobie Sędziego Ewy Głuszkowskiej - urzędującego w Sądzie Rejonowym we Włocławku...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!