IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Pozycja 30843.
KRS 0000421042, REGON 161463761, NIP 7492088859
SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2012-05-21 r., sygnatura akt: OP VIII Ns-Rej. KRS 4058/20/099
[BMSiG-30628/2020]

Zamów bazę danych do kampanii marketingowej lub sprzedażowej

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm ochroniarskich

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 80.10.Z (Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa).

Liczba rekordów:
4 508

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS.

Liczba rekordów:
413 437

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ogłasza, iż wobec AGENCJA KONWOJU I OCHRONY MIENIA SCORPIO-SOFIT SPÓŁKA Z O. O. W KĘDZIERZYNIE-KOŻLU, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 421042, którego ostatni ujawniony w Rejestrze adres siedziby to: ul. Bema 15, 47-224 Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie, wszczęto postępowanie o rozwiązanie podmiotu wpisanego do Rejestru bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.

Równocześnie sąd wzywa wszystkie osoby, których uzasadniony interes mógłby sprzeciwiać się rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i jego wykreśleniu z Rejestru, do zgłaszania okoliczności przeciwko rozwiązaniu, w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

POUCZENIE

W przypadku stwierdzenia, że podmiot wpisany do Rejestru nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności, sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu tego podmiotu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i zarządzić jego wykreślenie z Rejestru.