V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Pozycja 30943.
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, II WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: II Ns 254/19
[BMSiG-30545/2020]

W Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, pod sygn. II Ns 254/19, toczy się z wniosku Grzegorza Wandzioch postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Elizabeth Klarze Broda z d. Sitko (Schittko), córce Józefa i Marii, urodzonej 2 sierpnia 1914 r. w Katowicach, zmarłej 16 lipca 2006 r. w Berlinie, mającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu w...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!