V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

6. Inne

Pozycja 30949.
SĄD REJONOWY W BRZESKU, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 86/20
[BMSiG-30493/2020]

Przed Sądem Rejonowym w Brzesku, I Wydział Cywilny, pod sygn. akt I Ns 86/20 toczy się postępowanie z wniosku Nest Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z udziałem Piotra Rorbach o umorzenie weksla własnego in blanco wystawionego w dniu 9 października 2019 r. w Brzesku przez uczestnika. Tut. Sąd wzywa posiadacza zaginionego weksla, aby w terminie 60 dni...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!