IX. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Pozycja 30957.
KRS 0000349306, REGON 142251054, NIP 7010228263
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2010-02-18 r., sygnatura akt: XVIII GRs 3/19
[BMSiG-30690/2020]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Uzyskaj dostęp do listy w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającej przetworzone dane z ogłoszeń upadłościowych i restrukturyzacyjnych, publikowanych codziennie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w tym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji: Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

W związku z zarządzeniem sędziego komisarza z dnia 1 czerwca 2020 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje o umorzeniu postępowania sanacyjnego, toczącego się pod sygnaturą XVIII GRs 3/19, oraz o możliwości złożenia zażalenia na postanowienie w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!