IX. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Pozycja 30967.
SĄD REJONOWY W TORUNIU, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GRp 3/19
[BMSiG-30714/2020]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Uzyskaj dostęp do listy w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającej przetworzone dane z ogłoszeń upadłościowych i restrukturyzacyjnych, publikowanych codziennie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w tym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji: Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Sąd Rejonowy w Toruniu w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużniczki Hanny Burkackiej (sygn. akt V GRp 3/19) zawiadamia, że zostało zwołane zgromadzenie wierzycieli na dzień 21 lipca 2020 r. w siedzibie Sądu Rejonowego w Toruniu przy ul. Mickiewicza 10/16, sala 213, godz. 1200, którego przedmiotem obrad będzie głosowanie nad zawarciem układu.