XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

b) Spółki jawne

Pozycja 351854.
KRS 0000108569, REGON 639679899, NIP 7792092664
SYSTEM, SYSTEM, wpis do rejestru: 2002-04-24 r.
[RDF/207966/20/825]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: "Grambet - Grupa Sbs sp.j. Mirosław Gucia, Maciej Gucia" sprawozdanie finansowe

W dniu 2020.06.17 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 24 następującej treści:

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowegoOD 01.01.2019 DO 31.12.2019